DATAPOLITIK

Gribskov Fodklinik’s datapolitik

 

 

Rie Egesø, Christina Dalskjær og Cammilla Kofoed (”Klinikken”) er underlagt persondataloven/databeskyttelsesloven og persondataforordningen, hvilket bl.a. betyder, at Klinikken er forpligtet til at oplyse dig om, hvilke af dine personoplysninger Klinikken behandler, samt hvilke rettigheder du har i forbindelse hermed.

 

 1. FÆLLES DATAANSVARLIGE

 

Rie Egesø, Kagerup Stationsvej 39, 3200 Helsinge, telefon 30450010, CVR.nr.: 33734654, e-mail info@gribskov-fodklinik.dk

 

Christina Dalskjær, Præstemosevej 30, 3480 Fredensborg, telefon 30450010, CVR.nr.: 35709932, e-mail info@gribskov-fodklinik.dk

 

Cammilla Kofoed, Ved Bakkedraget 5, 3060 Espergærde, telefon 30450010, CVR.nr.: 35374515, e-mail info@gribskov-fodklinik.dk

 

er fælles dataansvarlige.

 

Parterne har indgået en aftale, der regulerer det fælles dataansvar. Du har mulighed for at blive gjort bekendt med det væsentligste indhold af aftalen, såfremt du har et ønske herom. Parternes ansvarsfordeling påvirker på ingen måde beskyttelsen af dine data eller dine rettigheder.

 

 1. PERSONOPLYSNINGER OG FORMÅL

 

I forbindelse med din behandling på Klinikken, herunder reservation af behandlingstider, journalisering af din behandling, kontakt med dine pårørende eller din eventuelle værge samt kontakt med andet sundhedspersonale, eksempelvis fysioterapeuter, læger, sygeplejersker, ortopædiskomagere m.fl., har Klinikken i nødvendigt omfang behov for at behandle og opbevare følgende kategorier af oplysninger:

 

 • Navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer
 • Personnummer/CPR.nr.
 • Helbredsoplysninger
 • Oplysninger om pårørende
 • Oplysninger om værger

 

Alle oplysninger bliver behandlet fortroligt i overensstemmelse med databeskyttelsesloven/persondataloven og persondataforordningen.

 

Klinikkens behandlingsgrundlag udspringer af både den legitime interesse, jfr. artikel 6 (1) (f) i persondataforordningen, som Klinikken har i at behandle og opbevare patientdata, samt nødvendigheden heraf for at kunne gennemføre din behandling. Klinikken er endvidere forpligtet til at indsamle og journalisere dine personoplysninger, herunder journalisere dine helbredsoplysninger i en patientjournal, jfr. bekendtgørelsen om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler.

 

Klinikken er i forbindelse hermed forpligtet til at benytte dit CPR-nr. i forbindelse med udfyldning af din patientjournal.

 

Klinikken vil endvidere behandle oplysninger om dit CPR-nr., når der er behov for at sikre en entydig identifikation af dig, eller såfremt behandlingen kræves i forbindelse med kommunikation med offentlige myndigheder, herunder særligt læger og andet sundhedsfagligt personale, jfr. databeskyttelseslovens regler om behandling af CPR-nr.

 

 1. MODTAGERE OG BEHANDLERE AF PERSONOPLYSNINGER

 

Dine personoplysninger behandles udelukkende af Klinikken, medmindre anden brug følger af henvendelsens natur eller behandlingens art. Dine oplysninger vil i nødvendigt omfang eksempelvis blive videregivet til offentlige myndigheder, andet sundhedspersonale, herunder læger, sygeplejersker, fysioterapeuter, ortopædiskomagere m.fl. samt indlejere i klinikken og andre fodterapeuter, som Klinikken samarbejder med i forbindelse med din behandling.

 

Dine personoplysninger kan også blive videregivet til dine pårørende eller din eventuelle værge. Dertil kan dine personoplysninger blive videregivet til dit forsikringsselskab, såfremt du har en sundheds- eller sygeforsikring, eksempelvis sygeforsikring Danmark. 

 

Dine personoplysninger kan også blive videregivet til vores samarbejdspartnere, såfremt videregivelsen er formålstjenestelig eller nødvendig for din behandling ved Klinikken.

 

Klinikken vil kun videregive dine personoplysninger jfr. ovenstående, såfremt du forinden har afgivet et specifikt og informeret samtykke.

 

I forbindelse med oprettelse af din journal i Klinikkens IT-systemer, vil dine oplysninger i nødvendigt omfang blive videregivet til Klinikkens databehandlere Teraform (Kliniksystem) samt Gmail (mailsystem).

 

 1. ADGANG TIL INDSIGT, BERIGTIGELSE, SLETNING, BEGRÆNSNING ELLER INDSIGELSER

 

Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer Klinikken har registreret om dig. Ønsker du det, udleverer Klinikken en elektronisk kopi af de indsamlede oplysninger.

 

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du har derudover ret til at kræve registrerede personoplysninger om dig berigtiget eller slettet eller behandlingen heraf begrænset.

 

Der kan efter persondataforordningen være konkrete situationer, hvor Klinikken ikke er forpligtet til at efterkomme ovenstående rettigheder. Dertil er det ulovligt at slette eller rette indholdet af din patientjournal. Indholdet af din patientjournal kan derfor kun ændres ved at opdatere din patientjournal med nye oplysninger, jfr. bekendtgørelsen om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler.

 

Hvis du ønsker (1) indsigt i, (2) berigtigelse eller sletning af de personoplysninger, som er registreret om dig i Klinikken, eller (3) begrænsning af behandling af de registrerede personoplysninger eller (4) har du andre indsigelser, skal du rette henvendelse til Rie Egesø, rie@gribskov-fodklinik.dk

 

 1. DATAPORTABILITET

 

Du har i visse tilfælde ret til at få udleveret eller overført dine personoplysninger til en anden dataansvarlig.

 

 1. VARIGHED AF OPBEVARING

 

Personoplysningerne i forbindelse med din behandling slettes 5 år efter den seneste optegnelse i din patientjournal, jfr. bekendtgørelsen om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler.

 

 1. KLAGE

 

Du har mulighed for at klage over behandlingen af personoplysninger. Klage indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, dt@datatilsynet.dk.

 

 

 

JEG HAR YDERNUMMER

Det er muligt at få tilskud fra det offentlige og sygesikringen Danmark, til din behandling

KONTAKT

Gribskov Fodklinik

V/Rie Egesø

Nytorv 5, 3200 Helsinge

info@gribskov-fodklinik.dk

30 45 00 10

ÅBNINGSTIDER


Åbningstiderne er vejledende og der kan være ændrede åbningstider omkring helligdage. Vi kan også være på udebehandlinger.

Mandag

11.00 - 18.00

Tirsdag

9.00 - 16.00

Onsdag

9.00 - 16.00

Torsdag

9.00 - 16.00

Fredag

9.00 - 14.00

Lørdag

Lukket

Søndag

Lukket

© Copyright. All Rights Reserved.